top of page

Life Coach palvelut

You are your own healer, hero and leader

Life Coaching on tehokas ja käytännönläheinen ohjausmuoto, jossa valmentaja auttaa valmennettavaa saavuttamaan tavoitteensa ja löytämään itsestä vastauksia aktiivisen kuuntelun, oivalluttavien kysymysten ja erilaisten harjoitteiden kautta. Harjoitteita voivat olla  esimerkiksi kartoitus-, rentoutus-, visualisointiharjoitukset ja luovat tekniikat. 

Life Coachingia voidaan käyttää yksityiselämässä (Life Coaching) tai yrityksissä ja organisaatioissa (Business Coaching). Coaching prosessissa alkukartoituksen jälkeen asiakas määrittelee omannäköisen tavoitteen, jota kohti hän lähtee kulkemaan. Asiakkaan kanssa käydään läpi perusteellisesti muun muassa nykytilanne, ratkaisuvaihtoehdot, vahvuudet ja  tehdään toimintasuunnitelma kohti tavoitetta. Asiakas saa mukaansa myös kotitehtäviä ja tehokkaita työkaluja esimerkiksi mindsetin vahvistamiseen tai ajanhallintaan.

Coachingin juuret tulevat mm. kognitiivisesta psykologiasta, positiivisesta psykologiasta, urheiluvalmentamisesta, aikuiskasvatustieteistä, johtamistieteistä. Myös NLP:tä hyödynnetään.

Kenelle Life Coaching sopii?

Kaikille, jotka haluavat kehittää itseään ja itsetuntemustaan ja ja ovat valmiita ottamaan vastuuta omasta elämästään. Coachingissa katse suunnataan eteenpäin ja tehdään  konkreettisia tekoja tavoitteiden saavuttamiseksi ja raivataan esteet unelmien tieltä! Coachingissa kartoitetaan muun muassa tämän hetkinen elämäntilanne ja tutkaillaan erilaisia ajatus- ja uskomusmalleja. 

Missä asioissa voi kääntyä Life Coachingin puoleen?

Silloin kun haluat hyödyntää koko potentiaalisi tai haluat tarkastella yhdessä ammattilaisen kanssa palveleeko nykyinen elämäntilanteesi sinua parhaalla mahdollisella tavalla vai olisiko syy tehdä muutoksia esimerkiksi ajanhallintaan, elämäntapoihin, ihmissuhteisiin, työssäjaksamiseen tai yrityksen sisällä oleviin asioihin.

Life Coaching ei ole terapiaa, mutta sillä voi olla hyvin terapeuttinen vaikutus! Terapiaan mennään kun mieli on rikki ja se auttaa sinua eheytymään ja löytämään tasapainoa elämään. Life Coachille mennään kun haluat  elämäsi kuntoon tai haluat saavuttaa unelmasi! Coachingissa ei kuitenkaan paineta ikäviä tunteita alas vaan kohdataan ne ja mietitään, kuinka tästä päästään eteenpäin. Life Coach ei myöskään neuvo vaan auttaa  löytämään vastaukset itsestäsi.

Life Coachingin hyödyt

Parantaa itsetuntemusta ja auttaa selkiyttämään ajatuksia ja kirkastamaan tavoitteita. Auttaa näkemään mahdollisuuksia ja löytämään itsestä voimavaroja unelmien toteuttamiseen!


Life Coaching on ratkaisukeskeistä 100% luottamuksellista valmennusta. Yleinen tapaamiskertojen määrä on 4x1h, mutta tapaamiskertoja voidaan muokata hyvin juuri sinun tarpeidesi mukaan.  Valmennus onnistuu hyvin myös etänä puhelimitse tai Teamsin kautta.  Lämpimästi tervetuloa voimaantumaan <3

Life coaching
bottom of page