top of page

Life Coaching

Inspiroiva & mielekäs ura ja arki

Tuntuuko, että olet jollain tavalla hukassa elämässäsi? Kaipaisit uutta merkityksellistä suuntaa, jossa saisit toteuttaa itseäsi mielekkään uran ja harrastusten parissa. Haluaisit tunnistaa paremmin omat vahvuutesi ja löytää enemmän inspiraatiota!

Minä voin auttaa sinua löytämään itsestäsi vastauksia ja kannustaa sinua kohti enemmän sinun näköistä elämää. Tarjoan life coachingia eli ratkaisukeskeistä val yksityishenkilöille ja yrityksille.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minun tarinani

Havahduin 6 vuotta sitten omassa elämässäni kun olin vakuutusyhtiössä töissä ja olin täysin uupunut. Olin silloin rannalla kauniina kesäpäivänä ja aloin miettimään mistä asioista saan iloa, nautintoa ja inspiraatiota. Minulle tuli moni asioita mieleen; kuten erilaisia harrastuksia ja työmahdollisuuksia. Ymmärsin, että silloin en tehnyt niitä asioita arjessani ollenkaan. Siitä alkoi iso muutos tähän päivään asti. Irtisanoin itseni, lepäsin, palauduin uupumuksesta, suoritin opinnot loppuun ja päätin, että lähden rakentamaan minun näköistä inspiroivaa ja merkityksellisemmältä tuntuvaa elämää, jossa en koe jatkuvaa uupuneisuutta. Palasin takaisin juurilleni - kaupan alalle. Aloin harrastamaan tanssia, joogaa, maalasin, kuvasin, malleilin ja tein promoottorin töitä. Tein kaikenlaista sellaista mikä minua inspiroi! Opiskelin LCAF Certified Coach® valmentajaksi ja aloin yrittäjäksi! 

 

Arkeni ja ennen kaikkea työelämäni on nyt mielekästä, joustavaa ja inspiroivaa, jossa saan paljolti itse määrittää aikatauluni. Mm. tällaisissa haasteissa autan sinua mielelläni, löytämään sisäistä paloa ja omia ilon ja vahvuutesi lähteitä.

Mitä Life Coaching on?

Life Coaching eli ratkaisukeskeinen valmennus tehokas ja käytännönläheinen ohjausmuoto, jossa valmentaja auttaa valmennettavaa saavuttamaan tavoitteensa ja löytämään itsestä vastauksia aktiivisen kuuntelun, oivalluttavien kysymysten ja erilaisten harjoitteiden kautta. 

 

Harjoitteita voivat olla  esimerkiksi kartoitus-, rentoutus-, visualisointiharjoitukset ja luovat tekniikat. Valmennuksen tekniikan keskiössä on GROW-dialogi keskustelu asiakkaan kanssa, joka selkeyttää elämää hyvin tehokkaasti; auttaa näkemään nykytilanteen, lisää tietoisuutta omista ajatus- ja uskomusmalleista sekä auttaa näkemään ratkaisuvaihtoehdot ja ohjaa toimintasuunnitelman tekemiseen.


Life Coachingia voidaan käyttää yksityiselämässä (Life Coaching) tai yrityksissä ja organisaatioissa (Business Coaching). Coaching prosessissa alkukartoituksen jälkeen asiakas määrittelee omannäköisen tavoitteen, jota kohti hän lähtee kulkemaan.  Asiakkaan kanssa käydään läpi perusteellisesti muun muassa nykytilanne, ratkaisuvaihtoehdot, vahvuudet ja  tehdään toimintasuunnitelma kohti tavoitetta. Asiakas saa mukaansa myös kotitehtäviä ja tehokkaita työkaluja esimerkiksi mindsetin vahvistamiseen tai ajanhallintaan.

Coachingin juuret tulevat mm. kognitiivisesta psykologiasta, positiivisesta psykologiasta, urheiluvalmentamisesta, aikuiskasvatustieteistä, johtamistieteistä. Myös NLP:tä hyödynnetään.

Kenelle Life Coaching sopii?

Kaikille, jotka haluavat kehittää itseään ja itsetuntemustaan ja ja ovat valmiita ottamaan vastuuta omasta elämästään. Coachingissa katse suunnataan eteenpäin ja tehdään konkreettisia tekoja tavoitteiden saavuttamiseksi ja raivataan esteet unelmien tieltä!  Coaching sopii loistavasti esimerkiksi silloin haluat pysähtyä elämäsi äärelle ja kirkastaa suuntaa mitä kohti lähteä.

Missä asioissa voi kääntyä Life Coachingin puoleen?

Silloin kun haluat hyödyntää koko potentiaalisi tai haluat tarkastella yhdessä ammattilaisen kanssa palveleeko nykyinen elämäntilanteesi sinua parhaalla mahdollisella tavalla vai olisiko syy tehdä muutoksia esimerkiksi ajanhallintaan, elämäntapoihin, ihmissuhteisiin, työssäjaksamiseen tai yrityksen sisällä oleviin asioihin.

Life Coaching ei ole terapiaa, mutta sillä voi olla hyvin terapeuttinen vaikutus! Terapiaan mennään kun mieli on rikki ja se auttaa sinua eheytymään ja löytämään tasapainoa elämään. Life Coachille mennään kun haluat  elämäsi kuntoon tai haluat saavuttaa unelmasi! Coachingissa ei kuitenkaan paineta ikäviä tunteita alas vaan kohdataan ne ja mietitään, kuinka tästä päästään eteenpäin. Life Coach ei myöskään neuvo vaan auttaa  löytämään vastaukset itsestäsi.

Life Coachingin hyödyt

Parantaa itsetuntemusta ja auttaa selkiyttämään ajatuksia ja kirkastamaan tavoitteita. Auttaa näkemään mahdollisuuksia ja löytämään itsestä voimavaroja unelmien toteuttamiseen!


Life Coaching on ratkaisukeskeistä 100% luottamuksellista valmennusta. Yleinen tapaamiskertojen määrä on 4x1h, mutta tapaamiskertoja voidaan muokata hyvin juuri sinun tarpeidesi mukaan.  Valmennus onnistuu hyvin myös etänä puhelimitse tai Teamsin kautta.  Lämpimästi tervetuloa voimaantumaan <3

Ratkaisukeskeinen valmennus Oulu
bottom of page